Perspectiva Independiente without background 001

CAft preocupa pa falta di cumplimento cu presupuesto 2017

CAft01
Colegio di supervicion financiero CAft a publica su reaccion riba e prome uitvoeringsrapportage pa aña 2017 di Gabinete Mike Eman II. Conforme e ley di CAft (LAft), Gabinete Mike Eman II tin cu raporta despues di cada kwartaal tocante e cumplimento cu presupuesto di pais Aruba y e situacion financiero. CAft a conclui lo siguiente: 

“Het CAft meent dat de cijfers over het eerste kwartaal 2017 reden geven tot zorg. Het financieringstekort van het land Aruba komt in het eerste kwartaal uit op 1,5% bbp, aanmerkelijk hoger dan de tekortnorm voor het gehele jaar van 0,5% bbp. Het positieve saldo van de overige entiteiten van de collectieve sector leiden tot een iets lager maar nog steeds hoger dan toegestaan tekort voor de collectieve sector tezamen, namelijk 1,1% bbp. Diverse grotere opbrengsten worden pas later in het jaar verwacht, zoals het grootste deel van de winstbelasting, de settlement sum van Valero en de verkoop van Fuels Marketing & Supply Aruba (FMSA), wat de cijfers over het eerste kwartaal negatief beïnvloed. Daar staat echter tegenover dat enkele andere opbrengsten sterk achterblijven bij de begroting, met name de opbrengsten van de loonbelasting en de belasting op bedrijfsomzetten (BBO). De geraamde meeropbrengsten op basis van verbeterde compliance inspanningen hebben zich tot dusverre onvoldoende gematerialiseerd. De doelstelling van een jaarlijkse besparing van 5% op de personeelskosten is nog verder uit het zicht verdwenen nu de personeelsaantallen in FTE weer oplopen. Daarnaast verwacht het CAft dat, mede op basis van de ramingen van AZV, het saldo van de overige entiteiten van de collectieve sector in de loop van het jaar zal verslechteren. 

Het CAft heeft op basis hiervan grote twijfels of de tekortnorm van 0,5% bbp zal worden behaald. Indien het beeld in de tweede uitvoeringsrapportage niet sterk is verbeterd, zal in de tweede uitvoeringsrapportage moeten worden aangegeven welke maatregelen worden genomen in 2017 om het vermoedelijk tekort te compenseren conform artikel 17 lid 3 LAft. Daarbij is nu al in overweging te nemen een algehele verplichtingenstop en vacaturestop in te voeren.”

Klik aki pa download e carta completo, cual ta inclui mas splicacion (toelichting) di e conclucion.

Expresionnan haci den e articulo aki no necesariamente ta refleha opinion di ArenaPoliti.co

x

 

Inscribi pa ricibi un resumen semanal di e articulonan mas impactante.